Bezpieczeństwo pracowników kuchni w czasach COVID-19

Bezpieczeństwo pracowników kuchni w czasach COVID-19

2020-07-29

Pandemia koronawirusa wywróciła świat gastronomii do górny nogami. Wiele przedsiębiorstw, w związku z dużymi stratami finansowymi, stanęło niekiedy na skraju bankructwa. Te, które z kryzysu wyszły obronną ręką, były zobligowane do wypełniania wytycznych, związanych z przygotowaniem odpowiednich warunków sanitarnych. Obostrzenia dotyczą nie tylko bezpieczeństwa osób odwiedzających restauracje, ale także i pracowników kuchni, którzy również mogą być narażeni na zachorowanie. Oto krótki poradnij, jak prowadzić biznes gastronomiczny bezpiecznie, w dobie pandemii COVID-19.

Wytyczne przygotowane przez państwowe instytucje sanitarne

Główny Inspektor Sanitarny określa wytyczne dotyczące funkcjonowania gastronomii w czasie pandemii SARS-CoV-2. Wskazówki opracowywane przez instytucje są sporządzone na podstawie m.in. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 1985 roku. Cele opracowywanych procedur związane są z koniecznością minimalizowania ryzyka zakażenia zarówno klientów, jak i pracowników kuchni. Bezpieczeństwo epidemiczne tych drugich jest o tyle ważne, iż mogą oni stwarzać zagrożenie dla osób trzecich, w przypadku wykrycia wirusa w ich organizmie. W tym celu opracowano wytyczne, które mają na celu zminimalizować ryzyko transmisji koronawirusa przez pracowników gastronomicznych. Część wskazówek ma charakter obligatoryjny, inne zaś są rekomendowanymi wytycznymi, których stosowanie ma na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Oto najważniejsze z nich.

Dodatkowe kwestie bezpieczeństwa. Do kogo należy obowiązek zapewnienia ochrony sanitarnej pracowników Gastronomii?

Zgodnie z wytycznymi to pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo osób pracujących w gastronomii. Ponadto zapewnia on osobom zatrudnionym, bez znaczenia na jakiej podstawie, wymagane środki dezynfekujące i higieniczne. Zaliczyć do nich można rękawiczki, maseczki ochronne oraz specyfiki dezynfekujące. Kelnerzy oraz obsługa mająca bezpośredni kontakt z klientem (np. osoby przyjmujące zamówienia) powinny nosić rękawiczki jednorazowe oraz maski zakrywające usta oraz nos. W przypadku braku możliwości stosowania tego typu zabezpieczeń, pracownicy powinni każdorazowo dezynfekować ręce po kontakcie z klientem bądź pieniędzmi. 

Rekomendowane wytyczne dla pracowników kuchni w dobie pandemii

Stanowiska pracy w kuchni powinny być przystosowane do wymogów epidemicznych. W tym celu zaleca się stosowanie wymaganych odstępów między pracownikami, jeśli to oczywiście możliwe. Jeżeli charakter działalności na to nie pozwala, kontakt między pracownikami nie musi być ograniczany. Inspektor zaleca także dokonywanie stałych i nielicznych zmian pracowników. Kontakt pomiędzy pracownikami kończącymi zmianę, a tymi, którzy dopiero ją zaczynają również powinien być ograniczony. W tym celu można dokonywać wymian pracowników bez wzajemnej interakcji. Pomiędzy zmianami stanowiska pracy w gastronomii muszą zostać dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane. Instytucja rekomenduje także przejście na komunikację z wykorzystaniem urządzeń działających na odległość - telefonów, krótkofalówek czy wewnętrznego radia. Pracownicy powinni przestrzegać także reżimu sanitarnego, który w dobie pandemii jest mocno zaostrzony. Mowa przede wszystkim o częstym myciu rąk oraz dezynfekowaniu powierzchni. W tym celu warto umieścić w zakładzie pracy odpowiednie tabliczki bądź wydrukowane kartki z zaleceniami.

W naszej hurtowni gastronomicznej możesz wyposażyć swoją kuchnię w niezbędne artykuły sanitarne, takie jak:

Wszystkie Komentarze