active-company.pl

Blog tematyczny o sporcie, diecie, przepisach, poradnikach

Sport

Pasy w Judo – jakie wyróżniamy?

Pasy w Judo – jakie wyróżniamy?

Judo, dalekowschodnia sztuka walki, która pochodzi z Japonii, posiada ciekawy system rang i klasyfikacji. Jak w wielu tradycyjnych dyscyplinach sportów walki, w judo kolory pasów odgrywają zasadniczą rolę. Wyrażają one poziom postępów treningu judoki, pokazując stopień opanowania technik i zrozumienia filozofii tej dyscypliny. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu aspektowi judo.

Różne kolory pasów w judo

W judo, system koloryzacji pasów jest stosowany, aby wykazać poziom umiejętności zawodnika. Pasy są segregowane na dwie główne kategorie: kyu i dan. Kyu to stopnie dla początkujących, podczas gdy dan to stopnie dla zaawansowanych.

Podstawowe kolory pasów w judo, począwszy od najniższego stopnia do najwyższego, to:

  • Białe (6 kyu)
  • Żółte (5 kyu)
  • Pomarańczowe (4 kyu)
  • Zielone (3 kyu)
  • Niebieskie (2 kyu)
  • Brązowe (1 kyu)
  • Czarne (1-10 dan)
  • Czerwone (11-12 dan, przyznawany tylko wybitnym osobistościom)

Rola i znaczenie pasów w judo

Pasy w judo mają o wiele więcej znaczeń, niż tylko służenie jako miara postępów ucznia. Są one symbolem zaangażowania, determinacji i ciągłego rozwoju. Przekraczanie kolejnych stopni jest dowodem na to, że judoka jest gotowy na kolejne wyzwania i jest zdeterminowany, aby osiągnąć kolejny poziom umiejętności.

Podstawowe kolory pasów w judo symbolizują rosnącą siłę i doskonałość. Biały pas jest symbolem niewinności i czystości początkującego, natomiast czarny pas symbolizuje dojrzałość i mistrzostwo. Wszystkie kolory między białym a czarnym reprezentują proces wzrostu i ciągłego doskonalenia.

Proces zdobywania nowych pasów

Zdobywanie nowych pasów w judo jest procesem stopniowym, który wymaga ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania. Wymagane są regularne treningi, opanowanie określonej liczby technik oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce, w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Proces awansu zależy od wielu czynników, takich jak wiek zawodnika, poziom umiejętności, zaangażowanie, zdolność do podejmowania wyzwań i postępy w treningu. Aktualny poziom umiejętności jest oceniany na podstawie testów i egzaminów technicznych, które obejmują fizyczną demonstrację umiejętności.

To nie jest szybki sprint, ani skok w dal – to jest maraton. Aby awansować na kolejne stopnie judo, potrzeba czasu, praktyki i stałego doskonalenia się.

Kiedy zawodnik zasługuje na daną barwę pasa?

Jako świadectwo zaangażowania i umiejętności, pasy w judo są przyznawane tym, którzy je naprawdę zasługują. Na przełomie lat, judoka uczy się i przechodzi przez szereg treningów i doświadczeń, które kształtują ich umiejętności.

Do otrzymania nowego pasa potrzebna jest nie tylko techniczna wiedza i umiejętności, ale też zrozumienie filozofii judo, postawy sportowej i etyki. Przyznając czarny pas, na przykład, egzaminatorzy szukają dowodów na dojrzałe zrozumienie judo, zarówno jako sportu, jak i drogi, ze szczególnym naciskiem na honoryfiki, etykietę oraz znaczenie i odpowiednie użycie silnych i słabych punktów przeciwnika.

Zaawansowane stopnie (dan) są przyznawane na podstawie kombinacji doświadczenia, umiejętności, wiedzy teoretycznej, wkładu w judo oraz dojrzałości osobistej. W ostatniej instancji, decyzję o awansie na wyższy stopień podejmują instruktorzy judo na podstawie oceny ogólnego postępu judoki.

Udostępnij

O autorze

Cześć jestem Zofia! Zajmuje się sportem już od dziecka, ukończyłam także wiele kursów trenerskich oraz z zakresu dietetyki. Uwielbiam także, dzielić się już zdobyta wiedzą oraz doświadczeniami.