Kategorie

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Active Company Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-014), ul. Nowogrodzka 68, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448554, posiadającym numer NIP 8222344543 oraz numer REGON 146514869, zwany dalej Sklepem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 769 90 07, +48 22 769 46 90 lub +48 666 107 000 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@active-company.pl.

 

DANE OSOBOWE

Niezbędnym do założenia konta w naszym Sklepie jest podanie swoich danych osobowych. Jest to jak najbardziej dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy/świadczenia usług.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług przez Sklep, w tym prowadzenia konta,
 • realizacji zamówień,
 • marketingu polegającego na wyświetlaniu reklam skierowanych indywidualnie do klienta,
 • przesyłania newslettera.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych może być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sklepie obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydują się Państwo na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Sklepu, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na wyświetlaniu dopasowanych indywidualnie do klienta reklam; zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych.

Skutkiem odmowy podania danych osobowych, może być:

 • brak możliwości rejestracji w Sklepie,
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 • brak możliwości dokonywania zakupów w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach, ofertach specjalnych Sklepu.

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do tego momentu przetwarzanie danych przez Sklep pozostaje zgodne z prawem.

Przetwarzanie danych osobowych będzie trwało przez okres, w którym Sklep będzie miało ku temu podstawę prawną. Więc do momentu, w którym:

 • na Sklepie przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych, związany zwłaszcza z prowadzeniem rachunkowości,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony,
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
 • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Przetwarzając Państwa dane osobowe, zapewniamy ich bezpieczeństwo, poprzez zastosowanie środków organizacyjnych oraz technicznych, które są zgodne z właściwymi przepisami prawa.

W każdej chwili mają Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji bądź sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W związku z działaniem naszego Sklepu, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane osobowe. Może to być:

 • podmiot odpowiedzialny za dostawę zamówienia,
 • dostawca płatności,
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych oraz które wpierają działalność naszego Sklepu,
 • dostawca oprogramowania Sklepu,
 • dostawca narzędzi statystycznych bądź analitycznych,
 • podmiot odpowiadający za system mailingowy,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Sklep jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

PROFILOWANIE

Sklep, wykorzystując podane dane osobowe, ma możliwość automatycznego dopasowania niektórych treści do Państwa potrzeb. Polega to głównie na wyświetlaniu profilowanych reklam produktów dzięki automatycznej ocenie dotychczasowych działań w Internecie. Powyższe nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani istotnych wobec Państwa działań.

 

PLIKI COOKIES

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawnedziałanie Stron Internetowych.