Kategorie

Serwis i reklamacja

§ 9.    Gwarancje i reklamacje

  1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.
  2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.
  3. Okres gwarancji trwa 12 miesięcy, chyba że opis produktu stanowi inaczej. 
  4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile taka została wydana.
  5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
  7. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sklepu wobec Klientów z tytułu niezgodności produktu z umową.
  8. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta w zakresie niezgodności produktu z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sklep nadmiernych kosztów. W sytuacji, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
  9. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Klientów z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.
  10. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Klient winien skontaktować się ze Sklepem pod nr tel. 22 769 90 07.

Serwis urządzeń gastronomicznych

Firma Active Company prowadzi profesjonalny serwis oraz naprawę urządzeń gastronomicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży oraz doborze wykfalifikowanego zespołu, możemy zagwarantować Państwu 100% fachowości oraz rzetelności. Zakres naszych usług obejmuje naprawy wszelkich dostępnych na rynku urządzeń gastronomicznych. Wykonujemy przeglądy, naprawy bieżące oraz, w razie potrzeby, generalne remonty sprzętu. Posiadamy niezbędne certyfikaty i uprawnienia, dzięki czemu możemy zapewnić pełną opiekę w trakcie trwania gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Szybka naprawa, przystępne ceny, łatwy kontakt, a przede wszystkim fachowość i zaangażowanie personelu stanowią jakość naszych usług.

Serwis: +48 513 075 606

Biuro: +48 22 769 90 07

E-mail: serwis@active-company.pl