Kategorie

Zwrot produktów

§ 8.    Zwroty

  1. Kupujący, zawierający umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia (ZAŁĄCZNIK) Sklepowi w tym zakresie (za zachowanie powyżej określonego terminu uznaje się dokonanie wysyłki oświadczenia przed upływem tego terminu).
  2. Zwrot produktu odbywa się na koszt Kupującego, a zwracany produkt musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
  3. Klient zwracający towar zostanie obciążony naliczoną opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości brutto zwracanego towaru.
  4. W przypadku dokonania przedpłaty pieniądze zostaną zwrócone przez Sklep na konto wskazane przez Klienta w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki produktu.
  5. W przypadku zwrotu produktu, celem usprawnienia procesu, Klient winien skontaktować się ze Sklepem nr tel. 22 769 90 07.
  6. Zwrot nie dotyczy porcelany, szkła oraz mebli wykonywanych na zamówienie (związane jest to z polityką sprzedaży naszych dostawców).
  7. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub jego zwrotu przez Klienta, Klient zobowiązuje się do:

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta i z powrotem,

b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.
Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Klient zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.